Tärnunge T-u 5

1945 T-u 5 Röde Orm byggs enligt uppgift i Lysekil av Göte Andersson som var slaktare. Gösta Svensson var med o hjälpte till.
1946-07-14 T-u 5 Röde Orm med byggherren Göte Andersson deltager i Marstrandsveckan.
1947-1950 T-u 5 Röde Orm ägs av Kjell Andreasson, SSG.
1950-1955 T-u 5 Röde Orm ägs av Lennart Hallberg, SSG
1950-06-24 T-u 5 Röde Orm med Kjell Andersson, SSG deltog i Midsommardagens Regatta i Grebbestad
 


Fin bild på T-u 5 och T-u 2 från 50-talet.


Fin bild på T-u 5 under 1950-talet.

1951-08-05 T-u 5 Röde Orms med Kjell Andersson deltager i S.S. Vikens Triangelkappsegling.
1951-08-12 T-u 5 Röde Orm med Bror Andreasson, SSG deltager i S.S. Ägirs Regatta.
1952
T-u 5 Röde Orm deltager i Midsommaraftonregatta i Hunnebostrand. T-u 5 Röde Orm seglas av Kjell Andreasson, SSG.
1954-08-15 T-u 5 Röde Orm L. Hallberg, SSG, SS Gullmars Regatta
1955 - 1956 T-u 5 Röde Orm ägs av Lennart. Hallberg, SSG
1955-06-25 T-u 5 Röde Orm deltager i Bohusregatan o Bohuspokalen med L. Hallberg. SSG
1955-08-28 T-u 5 Röde Orm med Lennart Hallberg, SSG deltager i SS Gullmars Regatta
1956-08-12 T-u 5 Röde Orm med Lennart Hallberg, SSG deltager i LSS Sommarregatta
1956 - 1958 T-u 5 ???
1958

T-u 5 Madame Rehnberg, SSV.
Lasse Krantz skriver: Ägdes på 50-talet av en kille i Uddevalla som hette Rehnberg. Jag skall försöka återkomma om förnamnet. Skickar med några bilder från Sjöscouternas eskader 1958 då jag seglade med honom t.o.r. Uddevalla - Resö (utanför Strömstad). Hälsningar Larsåke Krantz.

Nedanstående bilder är från Sjöscouternas Eskadersegling mellan Uddevalla o Resö 1958. Bilderna kommer från Lars-Åke Krantz, Uddevalla.

1960 T-u 5 Rehnberg står som ägare t o m detta år.
1970-talet början T-u 5 ägs av Arne Nyberg och hade hemmahamn på Resö.
Göran Nyberg (son till Arne) skriver 2015-05-06 epost: Vi (min pappa Arne Nyberg) ägde TU-5 från början på 70-talet och ett tiotal år framåt. En härlig båt. Hemmahamn var då lustigt nog Resö. Jag tror att de var nere och hämtade den i Uddevallatrakten. Den såldes till Lennart Larsson, som då bodde i Munkedal. Jag kan kolla vem pappa köpte den av och kontakta Lennart Larsson.
1980 ca T-u 5 säljs av Arne Nyberg till Lennart Larsson, Munkedal.
   
   
   
0000000000  
2015-05-06 13:06