"Tärnungen" = noteringar o brev

2009-02-02 kl. 14.30 - 16.15
Möte på Lysekilsposten med Sportredaktören Tommy Törnblom och Tärnungeseglarna ArneLang, Arne Johansson, Bengt Andersson, Åke "Flax" Karlsson och undertecknad.
När jag hade presenterat mig så blev det "full lufta" med prat, skratt o historier mellan de fyra Tärnungeseglarena. Det var årtal, bataljer, blåst, o namn på båtar o seglare m m från ca 1945 till ca 1965 så det var svårt att hänga med. Försökte att skriva ned det mesta och komplettera registret. Grabbarna skall få korrektur på mina anteckningar senare.
Bengt Andersson berättade bl a att: " Under kriget fick man inte använda den enda vägen som gick från varvet ner till sjön utan båtarna fick släpas över berget ner till vattnet" berättar Arne Johansson o Bengt Andersson.
Arne Lang berättade: Det var ibland 12 Tärnungar i tävlingarna. Ibland seglade vi bl a Strömstad - Göteborg utan sjökort och det gick bra!

/AW

Torsby Småbåtsvarv    _/)