Ritningar o mätcertifikat på Tärnungen

Här finns Gösta Svensson's ritningar på Tärnungen från nov 1943.

- Byggnadsbestämmelser för "Tärnungen" sid 1
- Byggnadsbestämmelser för "Tärnungen" sid 2 
- Helbild
- Segelritning 
- Löpande och stående rigg
- Långskeppsutslag
- Sektion långskepps och däckslayout
- Spantruta
- Sektioner tvärskepps


- Mätbevis på T-u 24 vid bygget 1960
- Mätbevis på T-u 24 vid bygget 1960 fortsättning
- LYS-talsuträkning på T-u 24  år 1985
- Mätbrev E5388 SRS-tal för T-u 25 år 2014

Torsby Småbåtsvarv    _/)