Tärnungen - SS Gullmar 40 år jubileum 1966

Här är en del kopior från SS Gullmars jubileums-skrift när de firade 40 år. SS Gullmar startade sin verksamhet 1926 och skriften är alltså från 1966. "Tärnungen" var en viktig period i SS Gullmar i slutet på 1940-talet och i början av 1950-talet. De flesta var hembyggen. Det byggdes 3 st Tärnungar 1959 för att återuppväcka Tärnungen igen. Dessa var de tre sista som byggdes i Bohuslän. 1961 byggdes det två Tärnungar i Säffle. Tärnungen's konstruktör Gösta Svensson var aktiv seglare i SS Gullmar på 1930-, 40- o 50-talet. Gösta byggde även en utlottningsbåt 1939 till SS Gullmar. Det var en koster med 20 m2 segel.Torsby Småbåtsvarv    _/)