"Tärnungen" = noteringar o brev från seglare o andra

2009-02-02 Träff med Lysekilsposten och 4 st gamla Tärnungeseglare bl a T-u 3, T-u 8, T-u 9
   
2009-02-04 Träff med Kent Lövik T-u 19 o Lars Blad, Skärhamn T-u 14
2009-02-10 Mail Stig-Arne Gullbrantz
2009-04-01 Mail Peter Gullmarstrand T-u 15
2009-05-25 Mail från Ragnhild Lunden om T-u 10, T-u 12, T-u 7.
2009 Intervju med Gunnar Skålen gjord av Claes Åkerblom, Säffle.
2010-05-29 Möte med Gunnar Skålén, Skåléns båtbyggeri AB
   
0000000000  
Torsby Småbåtsvarv    _/)